حتما تا حالا پیش اومده که بخواهید یک کد منحصر درجاوا تولید کنید

برنامه نویسان دات نت این کار را با

System.GUID

انجام میدن ولی برای انجام این کار در جاوا باید از تکه کد زیر استفاده کنید

import java.util.UUID; 
public class UniqueIDTest {

 public static void main(String[] args) {
UUID uniqueKey = UUID.randomUUID();

System.out.println (uniqueKey);

}

}

 

Result

 

0a6a3de7-b974-42d0-af9e-9c23473b09b9